chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Trang chủXã Hộibài văn chính

chơi poker online:Mức lương tăng thế nào kể từ ngày 1/7?

admin2023-05-252

Diễn đàn cờ bạc(www.vng.app):Diễn đàn cờ bạc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Diễn đàn cờ bạc(www.vng.app)game tài Xỉu Diễn đàn cờ bạc online công bằng nhất,Diễn đàn cờ bạc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Nóng: Chính phủ ban hành Nghị định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Với mức tăng này, từ ngày 1/7 tới đây, mức lương cơ sở sẽ được tính bằng cách 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng. Như vậy, hệ số lương càng cao, thì mức lương thực nhận càng tăng.

Công chức, viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), bậc 6 có hệ số lương cao nhất là 8. Trước thời điểm 1/7, mức lương thực nhận là 11,92 triệu đồng/tháng. Sau thời điểm 1/7, mức lương tăng lên 14,4 triệu đồng/tháng, tăng thêm hơn 2,4 triệu đồng/tháng.

Công chức, viên chức thuộc nhóm A2, nhóm 1 (A3.1), thuộc bậc 1 có hệ số lương là 4,4. Trước 1/7, mức lương của nhóm này là 6,565 triệu đồng/tháng. Sau thời điểm 1/7, mức lương tăng lên 7,92 triệu đồng.

Viên chức thuộc nhóm A0, bậc 1, hệ số lương là 2,1. Trước 1/7 có mức lương là 3,129 triệu đồng/tháng, sau 1/7, được tăng lên 3,78 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa.

Hệ số lương thấp nhất là công chức, viên chức loại C, bậc 1 có hệ số lương là 1,65. Trước 1/7 mức lương là 2,458 triệu đồng/tháng, sau khi tăng lương là 2,97 triệu đồng/tháng, tăng hơn 500.000 đồng/tháng.

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7 sẽ là mức lương thực hiện từ ngày 1/7 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

,

chơi poker online(www.vng.app):chơi poker online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi poker online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi poker online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Đối với đại biểu HĐND các cấp quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Từ ngày 1/7, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ, được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34.

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7

Nhóm một là cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Nhóm hai là cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Nhóm ba là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

Nhóm bốn là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng, hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhóm năm là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Nhóm sáu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhóm bảy là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Nhóm tám là người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Nhóm chín là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.


,

Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app):Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

link bai van:https://www.vng988.vip/post/13630.html

Bình luận moi nguoi

1Bình luận
  • 2023-05-25 01:02:47

    Soi kèo bóng đá(www.84vng.com):Soi kèo bóng đá(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Soi kèo bóng đá(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Soi kèo bóng đá(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
    - Cách chơi game blockchain - (www.vng.app)

tiem hot